W związku z wystąpieniem pandemii wirusa  SARS-CoV-2 Caritas Archidiecezji Poznańskiej postanawia odwołać wszystkie biegi tegorocznej edycji Biegu Maryi. Uczestnicy biegów, którzy dotychczas zapisali się na Bieg Maryi i przekazali opłatę startową, otrzymają w najbliższym czasie e-mail z instrukcją rezygnacji z biegu. Opłata startowa biegaczy, którzy nie zrezygnują formalnie z biegu, zostaną w całości przekazane na rzecz leczenia dziecka z poszczególnego miasta.

 

Jednocześnie chcemy zaprosić Państwa do dalszego wsparcia Zosi, Patryka i Szymona. W związku z tym od 15 kwietnia do 31 maja będą trwały zapisy na E-Bieg Maryi 2020. Każdy, kto zapisze się na E-Bieg i przekaże opłatę startową, będzie mógł wesprzeć leczenie Zosi, Patryka i Szymona. Kwoty wsparcia na dane dziecko, będą widoczne na naszej stronie.

Regulamin „Biegu Maryi”

R E G U L A M I N

„BIEG MARYI”

2020

 

1. CEL
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 • Integracja społeczności sportowej
 • Wsparcie chorych dzieci z Miast i Gmin, które są współorganizatorem biegu.

 

2. ORGANIZATOR

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Miasto i Gmina Opalenica
 • Miasto Kościan
 • Miasto i Gmina Szamotuły
 • Powiat Szamotuły

 

4. PARTNERZY
 • Opalenicki Klub Biegacza
 • LKS „Sana” Kościan
 • Centrum Sportu Szamotuły

 

5. PATRONAT HONOROWY

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

6. PATRONAT MEDIALNY
 • Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
 • Radio Poznań
 • Radio Emaus
 • Przewodnik Katolicki

 

7. TERMIN I MIEJSCE

1 maja 2020r. (piątek) godz.13:00, start- Rynek w Opalenicy; meta – plac przy Przedszkolu nr 2,
ul. Zamkowa 3a, Opalenica

24 maja 2020r. (niedziela) godz. 18:00, start i meta – Stadion Miejski im. dr. Henryka Tomkiewicza, ul. Wojciecha Maya 26, Kościan

31 maja 2020r. (niedziela) godz. 14:30, start i meta – Boisko piłkarskie Orlik, ul. Szczuczyńska 5, Szamotuły

 

8. TRASA BIEGU

1 maja 2020 r. – trasa 5 km, jedna pętla ulicami miasta Opalenica.

24 maja 2020 r. – trasa 5 km, jedna pętla ulicami miasta Kościan.

31 maja 2020 r. – trasa 5 km, jedna pętla ulicami miasta Szamotuły.

 

9. KLASYFIKACJA
 1. OPEN
   • -kobiet
   • -mężczyzn
  • Kategorie wiekowe kobiet:
   • 16 lat – 24 lat,
   • 25 lat – 34 lat,
   • 35 lat – 44 lat,
   • 45 lat – 54 lat,
   • 55 lat i wyżej
  • Kategorie wiekowe mężczyzn:
   • 16 lat – 24 lat,
   • 25 lat – 34 lat,
   • 35 lat – 44 lat,
   • 45 lat – 54 lat,
   • 55 lat – wyżej
 2. RAJD NORDIC WALKING na dystansie 5 km.

 

10. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
 • nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn miejsca 1-3,
 • puchary w kategorii wiekowej kobiet  i mężczyzn  miejsca 1-3,
 • puchary w kategorii Rajd Nordic Walking kobiet i mężczyzn miejsca 1-3

 

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal;
 2. Po biegu organizator zapewnia ciasto i wodę ;
 3. Organizatorzy zapewniają przebieralnie, toalety;

 

11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
 1. Rejestracja do biegu bezpośrednio na stronie internetowej: biegmaryi.pl  
 2. Organizator wprowadza limit 999 uczestników.

Na bieg 1 maja 2020r. w Opalenicy termin zapisów mija  25 kwietnia 2020 roku lub w  momencie osiągnięcia liczby 999 zawodników.

Na bieg 24 maja 2020r. w Kościanie termin zapisów mija  17 maja 2020 roku lub w  momencie osiągnięcia liczby 999 zawodników.

Na bieg 31 maja 2020r. w Szamotułach termin zapisów mija  25 maja 2020 roku lub w  momencie osiągnięcia liczby 999 zawodników.

 

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

 

12.POMIAR CZASU

Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu i rajdu NW elektroniczny  pomiar czasu, każdy zawodnik otrzyma  wynik jaki uzyskał poprzez wiadomość sms na podany numer telefonu w panelu zapisów. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu na stronach organizatorów.

 

13. WPISOWE
 1. 30 zł od uczestnika
  15 zł –koszt organizacji biegu
  15 zł – kwota przekazywana na chore dziecko z Miasta lub Gminy, gdzie odbywa się bieg.
 2. Opłata startowa za udział w biegu dokonywana jest w momencie zapisów za pośrednictwem strony internetowej i jest darowizną na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
 3. Opłata startowa za bieg przekazywana jest na konto:
  Caritas Archidiecezji Poznańskiej
  Ostrów Tumski 2,
  61-109 Poznań
  z siedzibą: Rynek Wildecki 4a,
  61-546 Poznań
  BNP PARIBAS: 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001
 4. Zapisy i opłata startowa w dniu biegu wynoszą 100 zł.
 5. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 6. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.
 7. Biuro zawodów będzie czynne:
  • W Opalenicy w dniu biegu od 10.30 – 12.30.
  • W Kościanie w dniu biegu od 15.30 – 17.30.
  • W Szamotułach w dniu biegu od 11.30 – 13.30.
 8. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłaty startowej.

 

14. DODATKOWA DAROWIZNA

Uczestnicy biegu mogą wpłacić dobrowolną kwotę dodatkową jako darowiznę na cel biegu. O wysokości darowizny dodatkowej decyduje uczestnik.

 

15. SPOSÓB NALICZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ DZIECI

Każdy z trzech biegów jest osobną zbiórką funduszy na jedno dziecko mieszkające na terenie Miasta lub Gminy, na której został zorganizowany bieg. Wielkość kwoty zebranej na cel biegu jest uzależnione od ilości osób startujących w danym biegu oraz sumy dodatkowej darowizny wpłaconej przez uczestników danego biegu.

 

16. UCZESTNICTWO
 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Uczestnikiem biegu może być osoba która ukończyła 16 lat. Osoby które nie ukończyły 18 lat muszą mieć zgodę pisemną rodziców na udział w biegu

 

17. KONTAKT

ks. Łukasz Łukasik; tel. 607-381-759

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki;
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.